Pracovní místa a kariéra u společnosti Höchsmann GmbH

Společnost Höchsmann GmbH vyhodnocuje, prodává, kupuje a prodává použité stroje a zařízení pro mnoho oblasti použití při zpracování dřeva a také nabízí řadu různých služeb v technické a logistické oblasti. Všechna naše prověřená a dle potřeby opravená zařízení se používají po celém světě.

Toto vše funguje pouze se silným, dobře koordinovaným týmem, se zaměstnankyněmi a zaměstnanci, kteří jsou motivovaní, pilní, pečliví a ochotní studovat a učit se přistupovat ke každodenní práci. Staňte se součástí tohoto týmu!

Proškolování našich zaměstnanců v našem podniku jakož i kombinované vzdělávání našich učňů oboru mechatronik finančně podporuje Saská rozvojová banka a ESF.

Volná pracovní místa

Volná pracovní místa

Klíčem k dlouhodobému úspěchu jsou kompetentní zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří pracují konstruktivně společně podle pevných hodnot. Při tom jsou námi zažité normy a představy o hodnotách důležitější než jednostranné úsilí o dosažení zisku, úspěchu nebo růstu. S těmito předpoklady jakož i inovativními nápady a neustálou optimalizací jsme našli své místo v oboru i ve společnosti.

V současné době hledáme:

Profesní vzdělávání a nabídky pro studenty

Profesní vzdělávání a nabídky pro studenty

Učení představuje investici do budoucnosti - ať již v rámci stáže studentů, učení, stáže během studia nebo v pracovním procesu. Již řadu let vzděláváme mladé lidi jak v obchodních, tak i technických profesích, nebo je doprovázíme jako partner na praktika během studia. Mnoho z nich si po ukončení studia našlo své místo v naší společnosti a přispělo tak k dlouhodobému úspěchu naší společnosti.

Čekají na Vás nejrůznější možnosti zaměstnání v moderních, kvalitních pracovních prostorách, používání inovativního softwaru, nejmodernější CNC řízené stroje v mezinárodním prostředí a mnohem více.

Otázky? Obraťte se na nás.

V současné době hledáme:


V současné době u nás v učení